Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον σας για τη λειτουργία προστασίας δεδομένων του ιστότοπού μας. Θέλουμε να αισθάνεστε ευτυχισμένοι και ασφαλείς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και θεωρούμε την εφαρμογή της προστασίας δεδομένων ως ποιοτικό χαρακτηριστικό για τον πελάτη. Με τις ακόλουθες σημειώσεις προστασίας δεδομένων σας ενημερώνουμε για τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την ιδιωτική εταιρεία Centropel Single Member P.C., κάτοχο του εμπορικού σήματος CENTROPEL S.M.P.C. (εφεξής CENTROPEL) που εδρεύει στην οδό Αθανασίου Στρακαλή 1, 503 00, Σιάτιστα Κοζάνης, τηλ: +30 24650 221 91, TIN: 801897539, IRS: Kozanis, e-mail: info(at)centropel(dot)com. Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που είναι ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα σχετικά με εσάς. Η νομική βάση για την προστασία των δεδομένων είναι ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016, ευρύτερα γνωστός με τη συντομογραφία GDPR. Επισκόπηση περιεχομένων 1. Επισκόπηση 2. Σύνδεση στον ιστότοπό μας 3. Φόρμα επικοινωνίας/ηλεκτρονική επικοινωνία/τηλεφωνικές κλήσεις/έρευνες πελατών 4. Διαγωνισμοί 5. Επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς 6. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου 7. Διαδικτυακή παρουσία και βελτιστοποίηση ιστότοπων 8. Αποδέκτες εκτός ΕΕ 9. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων 10. Πρόσωπα επικοινωνίας 11. Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπευθύνου προστασίας δεδομένων
  1. Επισκόπηση Με την είσοδό σας στον ιστότοπο της CENTROPEL, ανταλλάσσονται διάφορες πληροφορίες μεταξύ του τερματικού σας και του διακομιστή μας. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, κυρίως για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας ή για διαφημίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του τερματικού σας.
  2. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις: Κατά την είσοδο στον ιστότοπό μας, τα ακόλουθα αποστέλλονται αυτόματα σε εμάς, από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του τερματικού που χρησιμοποιείτε, χωρίς καμία ενέργεια εκ μέρους σας: η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο που υπέβαλε το αίτημα, η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε, τον ιστότοπο/την εφαρμογή από την οποία έγινε η πρόσβαση (referrer-URL), το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή/τερματικού σας, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης. Οι παραπάνω πληροφορίες αποστέλλονται στον διακομιστή του ιστοτόπου μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής για τους ακόλουθους σκοπούς: -εγγύηση της σωστής σύνδεσης, -εγγύηση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας, -αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος. Εάν έχετε συναινέσει στη λεγόμενη γεωγραφική τοποθεσία στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή στο λειτουργικό σας σύστημα ή ως μέρος άλλων ρυθμίσεων του τερματικού σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη δυνατότητα για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες σχετικά με την τρέχουσα τοποθεσία σας. Υποσχόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα τοποθεσίας σας που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο αποκλειστικά για αυτήν τη λειτουργία. Η νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP είναι η Ενότητα 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016. Το έννομο συμφέρον μας απορρέει από τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων. Παραλήπτες/κατηγορίες παραληπτών: Γενικά αποκλείουμε τη μετάδοση αυτών των δεδομένων σε τρίτους. Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης: Τα δεδομένα αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο 50 μηνών και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα. Μόλις σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης διαγράφονται.
3. Φόρμα επικοινωνίας/e-mail/τηλεφωνικές κλήσεις/ έρευνες πελατών Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις: Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας, μέσω τηλεφώνου ή e-mail, θα θεωρηθούν φυσικά απόρρητα από εμάς. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για συγκεκριμένο σκοπό, για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η Ενότητα 6 (1) (στ) του GDPR. Τόσο το δικό μας όσο και το παράλληλο (νόμιμο) ενδιαφέρον σας για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων πηγάζει από τον στόχο να σας δώσουμε απάντηση και, ενδεχομένως, να επιλύσουμε τυχόν υπάρχοντα προβλήματα και να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την ικανοποίησή σας ως πελάτη ή χρήστη του ιστότοπού μας. Εάν συμμετέχετε στις έρευνες πελατών μας, αυτό γίνεται σε καθαρά εθελοντική βάση. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανώνυμης έρευνας, δεν αποθηκεύονται πληροφορίες που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον συμμετέχοντα στην έρευνα. Αποθηκεύεται μόνο η ημερομηνία και η ώρα της συμμετοχής σας. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία παρέχετε ως απάντηση στην έρευνά μας θεωρείται ότι έχει δοθεί οικειοθελώς και αποθηκεύεται σύμφωνα με τον GDPR. Παρακαλούμε μην εισάγετε στα πεδία ελεύθερου κειμένου το όνομά σας ή παρόμοια στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για εσάς ή άλλους. Σε περίπτωση δήλωσης συναίνεσης στο πλαίσιο έρευνας πελατών, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων, η οποία βασίζεται στη συγκατάθεση, είναι η Ενότητα 6 (1) (α) του GDPR. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στο πλαίσιο μιας έρευνας πελατών, αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις για αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να βρεθούν στους ειδικούς όρους προστασίας δεδομένων κάθε έρευνας πελατών. Παραλήπτες/κατηγορίες παραληπτών: Κατά κανόνα αποκλείεται η μεταφορά δεδομένων σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Αυτά επιλέγονται προσεκτικά κάθε φορά, ελέγχονται από εμάς και είναι συμβατικά δεσμευτικά σύμφωνα με την Ενότητα 28 του GDPR.   Επιπλέον, ενδέχεται να μας ζητηθεί να προωθήσουμε αποσπάσματα από το αίτημά σας στους αντισυμβαλλομένους μας (π.χ. προμηθευτές, για αιτήματα προϊόντων) προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Εάν σε μεμονωμένη περίπτωση απαιτείται η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώσουμε για να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας. Τα αποτελέσματα των ερευνών πελατών μας χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο για εσωτερικές αξιολογήσεις. Κατά κανόνα αποκλείεται η μεταφορά δεδομένων σε τρίτους. Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός εάν λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης: Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο αιτημάτων (προτάσεις, επαίνους ή κριτική) μέσω αυτού του ιστότοπου ή μέσω e-mail, διαγράφονται από εμάς ή γίνονται ανώνυμες το αργότερο 120 ημέρες μετά την τελική απάντηση που παρέχεται. Η εμπειρία έχει δείξει ότι συνήθως δεν υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στις απαντήσεις σας μετά από 120 ημέρες.   4. Διαγωνισμοί Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις: Έχετε την ευκαιρία μέσω της ιστοσελίδας μας, του newsletter μας, σύντομα ηλεκτρονικών μηνυμάτων όπως sms/Viber/σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες (π.χ. inbox) ή μελλοντικά μέσω σχετικής εφαρμογής της CENTROPEL να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους προστασίας δεδομένων κάθε διαγωνισμού ή εάν δεν μας έχετε δώσει πρόσθετη ρητή συγκατάθεση, τα προσωπικά δεδομένα που μας παρείχατε σε σχέση με τον διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (π.χ. ανακοίνωση νικητών , ειδοποίηση νικητών, αποστολή του δώρου) και θα διαγραφεί μετά από επαρκή περίοδο 90 ημερών για τυχόν ενστάσεις, διαφωνίες ή ενστάσεις από άλλους συμμετέχοντες. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι πρώτα και κύρια η Ενότητα 6 (1) (β) GDPR. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης συναίνεσης σε διαγωνισμό, η Ενότητα 6 (1) (α) Ο GDPR είναι η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με βάση τη συγκατάθεση. Αφού δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε έναν διαγωνισμό, έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις για αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να βρείτε στους ειδικούς όρους προστασίας δεδομένων κάθε διαγωνισμού. Παραλήπτες/κατηγορίες παραληπτών: Η μεταφορά σε τρίτους γίνεται μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή του δώρου μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας). Κατά κανόνα, αποκλείεται περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους. Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης: Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, την ανακοίνωση των νικητών, παρέλθει επαρκής προθεσμία 90 ημερών για τυχόν ενστάσεις, αμφισβητήσεις ή ενστάσεις άλλων συμμετεχόντων, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων διαγράφονται. Σε περίπτωση υλικού επάθλου, τα στοιχεία των νικητών διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η νόμιμη αξίωση εγγύησης, ώστε να μπορεί να αποκατασταθεί ή να αντικατασταθεί σε περίπτωση ελαττώματος. 5. Επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις: Με τη συγκατάθεσή σας αναλύουμε τη συμπεριφορά χρήσης στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας παρουσίας καθώς και στα ενημερωτικά δελτία που σας αποστέλλουμε. Η αξιολόγηση συμπεριφοράς χρηστών περιλαμβάνει ειδικότερα τις περιοχές του ιστότοπου που επισκέπτεστε και τους συνδέσμους που χρησιμοποιείτε εκεί. Με αυτά τα δεδομένα δημιουργούμε εξατομικευμένα προφίλ χρηστών που ταξινομούνται ανά άτομο ή/και διεύθυνση e-mail, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά της CENTROPEL, με τη μορφή newsletter, διαφημιστικών μηνυμάτων στον ιστότοπο και έντυπων διαφημίσεων να προσαρμόζεται καλύτερα σε τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και να βελτιώσουμε τις διαδικτυακές μας προσφορές. Η νομική βάση για την προαναφερόμενη επεξεργασία είναι η Ενότητα 6 (1) (στ) του GDPR ή, εάν υπάρχει αντίστοιχη συγκατάθεση, η ενότητα 6 (1) (a) του GDPR. Η επεξεργασία των υφιστάμενων δεδομένων πελατών για τους ίδιους διαφημιστικούς σκοπούς ή διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων θα πρέπει να θεωρείται έννομο συμφέρον. Δικαίωμα αντίρρησης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων για τους αναφερόμενους σκοπούς ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος, ξεχωριστά για κάθε κανάλι επικοινωνίας και με ισχύ για το μέλλον. Αρκεί ένα e-mail ή μια επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο 14. Παραλήπτες/κατηγορίες παραληπτών: Γενικά αποκλείουμε τη μετάδοση αυτών των δεδομένων σε τρίτους. Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης: Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για μεμονωμένες διαφημίσεις ή αντιταχθείτε σε ορισμένες διαφημίσεις, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από τους αντίστοιχους διανομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν έχετε αντίρρηση, αυτή η διεύθυνση επικοινωνίας θα εξαιρεθεί από την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων διαφημίσεων. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αποστολή διαφημιστικού υλικού μπορεί να συνεχιστεί προσωρινά μετά την παραλαβή της ένστασης. Αυτό εξαρτάται τεχνικά από τον χρόνο που απαιτείται για την παράδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων και δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζουμε την ένστασή σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. 6. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις: Στην ιστοσελίδα μας σας παρέχουμε την ευκαιρία να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο. Εάν συναινείτε στη λήψη του ενημερωτικού δελτίου μας, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση e-mail σας και πιθανώς το όνομά σας για να στείλουμε (αν είναι δυνατόν, ξεχωριστά) πληροφορίες προϊόντων, προσφορές, διαγωνισμούς και νέα, καθώς και έρευνες ικανοποίησης πελατών. Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο. Το περιεχόμενο του newsletter περιλαμβάνει προωθητικές ενέργειες (προσφορές, προσφορές εκπτώσεων, διαγωνισμούς κ.λπ.) καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες της CENTROPEL. Με τη συγκατάθεσή σας αναλύουμε τη δική σας συμπεριφορά χρήσης στους ιστότοπους που συνδέονται με το CENTROPEL σε εφαρμογές για κινητές συσκευές καθώς και στα ενημερωτικά μας δελτία. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τις περιοχές του αντίστοιχου ιστότοπου, της εφαρμογής για κινητά ή του newsletter που επισκεφτήκατε και τους συνδέσμους που ενεργοποιήσατε. Με αυτά τα δεδομένα δημιουργούμε προφίλ χρηστών που ταξινομούνται ανά άτομο ή/και διεύθυνση e-mail, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά, ειδικά με τη μορφή newsletter, διαφημίσεις στον ιστότοπο και έντυπη διαφήμιση, να ταιριάζει καλύτερα στα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και βελτιώστε τις διαδικτυακές μας προσφορές. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με την Ενότητα 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR. Για να διασφαλίσουμε ότι δεν κάνατε λάθος κατά την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, έχουμε εισαγάγει μια διαδικασία διπλής συμμετοχής. Έτσι, αφού εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail σας στο καθορισμένο πεδίο, σας στέλνουμε έναν σύνδεσμο επιβεβαίωσης. Μόνο εάν επιλέξετε αυτόν τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης, η διεύθυνση e-mail σας θα σταλεί στους διανομείς μας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του newsletter, για τη συμμετοχή σας σε ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών και για τη δημιουργία εξατομικευμένων προφίλ χρηστών ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, π.χ. εάν διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο μέσω του ιστότοπού μας. Ο σύνδεσμος για να διαγραφείτε από τη σελίδα βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Με την ακύρωση της συνδρομής σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, ανακαλείται επίσης η συγκατάθεσή σας για τη δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ χρήστη και τη λήψη του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου. Σε αυτήν την περίπτωση τα δεδομένα χρήσης σας διαγράφονται. Παραλήπτες/κατηγορίες παραληπτών: Εάν χρησιμοποιούνται εξωτερικοί διανομείς για τη διαβίβαση του ενημερωτικού δελτίου, πρέπει να δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με την Ενότητα 28 του GDPR. Κατά κανόνα, αποκλείεται περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους. Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης: Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου της CENTROPEL, η διεύθυνση e-mail σας «κλειδώνεται» από την παραλαβή του newsletter. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά από 6 μήνες από τους αντίστοιχους διανομείς e-mail. 7. Ηλεκτρονική παρουσία-επικοινωνία και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων 7.1 Cookies – Γενικές πληροφορίες Στους ιστότοπούς μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα μικροδεδομένα (cookies) με βάση την Ενότητα 6 (1) (στ) GDPR. Το ενδιαφέρον μας για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να θεωρείται νόμιμο κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης. Τα μικροδεδομένα είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λπ.) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα μικροδεδομένα δεν καταστρέφουν την τερματική σας συσκευή, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα trojan ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Πληροφορίες που προκύπτουν κάθε φορά σε σχέση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιείται αποθηκεύονται στα μικροδεδομένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητάς σας εξαιτίας αυτών. Η χρήση μικροδεδομένων στοχεύει αρχικά να σας προσφέρει μια πιο άνετη εμπειρία χρήσης. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα μικροδεδομένα συνεδρίας για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί μεμονωμένες σελίδες του ιστότοπου. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις φύγετε από τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε προσωρινά μικροδεδομένα για ευκολία στη χρήση, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική σας συσκευή. Εάν επισκεφτείτε ξανά τη σελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, ποιες καταχωρήσεις/ρυθμίσεις έχετε κάνει, ώστε να μην χρειαστεί να κάνετε ξανά το ίδιο. Δεύτερον, χρησιμοποιούμε τα μικροδεδομένα για να αναλύσουμε στατιστικά τη χρήση του ιστότοπού μας προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε την προσφορά μας καθώς και να εμφανίσουμε πληροφορίες που είναι ειδικά προσαρμοσμένες σε εσάς. Τα μικροδεδομένα μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα στην επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ότι μας επισκεφθήκατε ξανά. Αυτά τα μικροδεδομένα διαγράφονται αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που κανονικά δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα μικροδεδομένα. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας έτσι ώστε τα μικροδεδομένα να μην αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας ή με ένα σημάδι που εμφανίζεται συνεχώς πριν από την αποθήκευση νέων μικροδεδομένων. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των μικροδεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών του ιστότοπού μας. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χρησιμοποιημένα μικροδεδομένα και την ικανότητά σας να εναντιωθείτε σε αυτά στην Πολιτική Cookies, καθώς και εδώ στις Ενότητες 7 έως 9. 7.2 Google Analytics Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις: Για τον σκοπό της προσαρμογής και της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιστοτόπων μας, χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την Ενότητα 6 (1) (στ) GDPR, το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. (“Google”). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδώνυμα» προφίλ χρηστών και χρησιμοποιούνται cookies. Τα μικροδεδομένα καταγράφουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου: τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, Αναφορά διεύθυνσης URL (δηλαδή η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε). πρόσβαση στο όνομα υπολογιστή και στη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), χρόνος αιτήματος διακομιστή. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, για την αναφορά δραστηριοτήτων του ιστότοπου και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου για σκοπούς έρευνας αγοράς και τη διαμόρφωση τέτοιων ιστοτόπων, σύμφωνα με τις ανάγκες. Οι διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) γίνονται ανώνυμες, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση διαγράφοντας ένα ή περισσότερα ψηφία (που ονομάζεται κάλυψη IP). Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση μικροδεδομένων ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας ανάλογα. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των δυνατοτήτων αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την ανάλυση δεδομένων που δημιουργούνται από τα μικροδεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου ιστού) καθώς και την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων από την Google, εάν κάνετε λήψη και εγκατάσταση αυτής της επέκτασης στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού Chrome της Google . Αντί για την παραπάνω επέκταση προγράμματος περιήγησης ιστού, μπορείτε επίσης να αποκλείσετε την ανάλυση του Google Analytics εάν επιλέξετε αυτόν τον σύνδεσμο, ειδικά για προγράμματα περιήγησης για κινητά. Αυτό δημιουργεί ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο εμποδίζει τη μελλοντική ανάλυση των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Το cookie εξαίρεσης ισχύει μόνο για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης ιστού και μόνο για τον ιστότοπό μας και αποθηκεύεται μόνο στη συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα μικροδεδομένα από αυτό το πρόγραμμα περιήγησης ιστού, θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε ξανά το cookie εξαίρεσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Google Analytics. Παραλήπτες/κατηγορίες παραληπτών: Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα μικροδεδομένα μεταδίδονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) σας δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα από την Google. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να διαβιβαστούν σε τρίτους, εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία με εξουσιοδότηση. Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης: Μετά την “ανωνυμοποίηση” της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Ιστού, δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση μαζί σας ως άτομο. Τα δεδομένα που δημιουργούνται για στατιστικούς σκοπούς διαγράφονται από το Google Analytics μετά από 50 μήνες. Οι αναφορές που βασίζονται στο Google Analytics δεν αναφέρονται πλέον σε άτομα. 7.3 Στόχευση ιστότοπου και βελτιστοποίηση ιστότοπου Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις: Στον ιστότοπό μας, οι πληροφορίες αναλύονται και αξιολογούνται χρησιμοποιώντας μικροδεδομένα προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι ιστοσελίδες μας και οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, ειδικότερα, διασφαλίζεται ότι στην τερματική σας συσκευή θα εμφανίζεται μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή υποτιθέμενα ενδιαφέροντά σας με βάση τη μέχρι τώρα συμπεριφορά χρήσης. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία για αυτούς τους σκοπούς περιέχουν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Η νομική βάση για τέτοια επεξεργασία δεδομένων είναι η Ενότητα 6 (1) (στ) του GDPR. Επομένως, η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας προκειμένου να έχουμε καλύτερη εμπειρία αγορών και να αποφύγουμε διαφημίσεις που δεν σας ενδιαφέρουν είναι προς το συμφέρον τόσο εμάς όσο και εσάς. Η ανάλυση και η αξιολόγηση γίνονται αποκλειστικά με ψευδώνυμο και δεν μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίσουμε. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες δεν συγχωνεύονται με τα προσωπικά σας δεδομένα. Παραλήπτες/κατηγορίες παραληπτών: Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι προαναφερόμενοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σε συμβατική βάση μόνο για συγκεκριμένο σκοπό και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης: Τα μικροδεδομένα που χρησιμοποιούνται και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά αποθηκεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Μικροδεδομένων (Cookies) και διαγράφονται αμέσως σε περίπτωση αντίρρησης. 7.4 Επαναστοχοποίηση Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις: Χρησιμοποιούμε επίσης τις τεχνολογίες επαναστόχευσης διαφόρων παρόχων. Αυτό μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε την online προσφορά μας με έναν ενδιαφέροντα τρόπο για εσάς. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται μικροδεδομένα, με τα οποία συλλέγονται δεδομένα ενδιαφέροντος με ψευδώνυμο. Σε αυτήν την περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησης για ανώνυμους σκοπούς μάρκετινγκ συλλέγονται και αποθηκεύονται σε αρχεία μικροδεδομένων στον υπολογιστή σας και αναλύονται από έναν αλγόριθμο. Στη συνέχεια, μπορείτε να εμφανίσετε στοχευμένες προτάσεις προϊόντων και εξατομικευμένα διαφημιστικά banner με τα προϊόντα μας που σας ενδιαφέρουν στους ιστότοπους των συνεργατών μας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα για την αναγνώριση του επισκέπτη του ιστότοπου. Δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία άμεσα προσωπικά δεδομένα και κανένα προφίλ χρήστη δεν συγχωνεύεται με προσωπικά δεδομένα. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την Ενότητα 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του GDPR. Με τα παραπάνω μέτρα που χρησιμοποιούμε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή υποτιθέμενα ενδιαφέροντά σας θα εμφανίζεται στις τερματικές συσκευές σας. Είναι προς το συμφέρον μας αλλά και δικό σας να μην σας επιβαρύνουμε με αδιάφορη διαφήμιση. Εάν, ωστόσο, δεν επιθυμείτε να έχετε εξατομικευμένο διαφημιστικό banner του ηλεκτρονικού καταστήματος της CENTROPEL, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για το μέλλον, ως εξής: Επιλέγοντας το σύμβολο που εμφανίζεται σε κάθε διαφημιστικό banner (π.χ. “i”) θα μεταφερθείτε στον αντίστοιχο ιστότοπο του παρόχου. Εκεί αποσαφηνίζεται ξανά η τεχνολογία συστηματικής επαναστόχευσης και παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης της εγγραφής (opt-out). Εάν καταργήσετε την εγγραφή σας από έναν πάροχο, τα λεγόμενα μικροδεδομένα εξαίρεσης (cookie εξαίρεσης) αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, γεγονός που εμποδίζει την εμφάνιση του διαφημιστικού banner του παρόχου στο μέλλον. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία απεγγραφής μπορεί να γίνει μόνο από τον υπολογιστή σας και τα δεδομένα εξαίρεσης δεν μπορούν να διαγραφούν από τον υπολογιστή σας και εάν για οποιονδήποτε λόγο διαγραφούν θα πρέπει αναπόφευκτα να επαναλάβετε τη διαδικασία εξαίρεσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αντιρρήσεις που παρουσιάζονται στην ενότητα 7.5 αυτών των όρων χρήσης προστασίας δεδομένων. Παραλήπτες/κατηγορίες παραληπτών: Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες επαναστόχευσης διαφόρων παρόχων, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προαναφερθέντα δεδομένα σε αυτό το πλαίσιο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μικροδεδομένα που χρησιμοποιούνται από αυτούς τους παρόχους παρέχονται στην Πολιτική Cookies. Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης: Τα μικροδεδομένα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εκ νέου στόχευσης και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά αποθηκεύονται για όσο διάστημα αναφέρει η Πολιτική μικροδεδομένων και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα. 7.5 Περαιτέρω ψηφιακή επικοινωνία Χρησιμοποιούμε επίσης περιοδικά ηλεκτρονικά μηνύματα, όπως SMS/Viber/σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες (π.χ. inbox) προκειμένου να σας εξυπηρετούμε καλύτερα και να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες σας. 7.6 Δυνατότητα εξαίρεσης Μπορείτε να αποτρέψετε τις τεχνολογίες επαναστόχευσης που αναφέρονται στα 7.3 και 7.4 προσαρμόζοντας ανάλογα τα μικροδεδομένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας (βλ. επίσης ενότητα 7.1). Ταυτόχρονα, έχετε τη δυνατότητα να μπλοκάρετε εξατομικευμένες διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων με τη βοήθεια του λεγόμενου Preference Manager ή την ενεργοποίηση των διαθέσιμων μικροδεδομένων εξαίρεσης. Παραλήπτες εκτός Ε.Ε Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στο σημείο 7, δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 7 οδηγεί στη μετάδοση δεδομένων στους διακομιστές των εξουσιοδοτημένων από εμάς παρόχων τεχνολογίας παρακολούθησης και στόχευσης. Ορισμένοι διακομιστές βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες (πληροφορίες για αυτούς τους παραλήπτες μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες αναφορές). Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της λεγόμενης Ασπίδας Απορρήτου καθώς και με βάση τις λεγόμενες Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων 9.1 Επισκόπηση Εκτός από το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας έχετε δώσει, έχετε και τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες νόμιμες προϋποθέσεις: δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με την Ενότητα 15 GDPR, το δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με την Ενότητα 16 GDPR, το δικαίωμα να διαγράψουμε τα δεδομένα σας που έχουμε αποθηκεύσει σύμφωνα με την Ενότητα 17 GDPR, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με την Ενότητα 18 του GDPR, δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με την Ενότητα 20 GDPR, δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με την Ενότητα 21 του GDPR. 9.2 Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με την Ενότητα 15 του GDPR Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε κατόπιν αιτήματος και δωρεάν, σύμφωνα με την Ενότητα 15 (1) GDPR, για τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα: τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους αποκαλύπτονται ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, εάν είναι δυνατόν, την περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον καθορισμό αυτής της περιόδου, την ύπαρξη δικαιώματος αίτησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία αυτή, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευσή τους, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, που προβλέπεται στην Ενότητα 22 (1) και (4) GDPR και, τουλάχιστον σε τέτοιες περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται και τη σημασία και τις επιδιωκόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας· για το υποκείμενο των δεδομένων. Όταν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με την Ενότητα 46 του GDPR σχετικά με τη διαβίβαση. 9.3 Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με την Ενότητα 16 GDPR Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. 9.4 Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με την Ενότητα 17 του GDPR Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους: τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο, εννοείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με την Ενότητα 6 (1) (α) ή την Ενότητα 9 (2) (α) GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με την Ενότητα 21 (1) ή (2) του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για επεξεργασία σύμφωνα με την Ενότητα 21 (2) του GDPR, προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με νομική υποχρέωση, προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρονται στην Ενότητα 8 (1) GDPR. Μόλις αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και μας ζητηθεί να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τρίτα μέρη που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ότι ζητάτε και τους ζητήσαμε να διαγράψουν τυχόν συνδέσμους με τέτοια δεδομένα ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές τέτοιων προσωπικών δεδομένων. 9.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με την Ενότητα 18 του GDPR Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε, αντί να διαγράψετε, τον περιορισμό της χρήσης προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά αυτά τα δεδομένα απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη δημιουργία, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με την Ενότητα 21 (1) του GDPR, εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. 9.6 Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων σύμφωνα με την Ενότητα 20 GDPR Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς την αντίρρησή μας, όταν: η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με την Ενότητα 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή την ενότητα 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με την ενότητα 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR· και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Κατά την άσκηση του δικαιώματός σας στη φορητότητα των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων απευθείας από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό. 9.7 Δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με την Ενότητα 21 του GDPR Με την επιφύλαξη της Ενότητας 21 (1) GDPR, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης. Το παραπάνω γενικό δικαίωμα ένστασης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, οι οποίοι υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Ενότητα 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του GDPR. Σε αντίθεση με το ειδικό δικαίωμα αντίρρησης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς (βλ. παραπάνω, ιδίως τα σημεία 9 και 7.6), έχουμε υποχρέωση βάσει του GDPR να ασκήσουμε αυτό το γενικό δικαίωμα αντίρρησης μόνο εάν μας αναφέρετε λόγους υψίστης σημασίας , π.χ., ένας πιθανός κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με την αρμόδια εποπτική αρχή για το CENTROPEL ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Τσιλώνη-Βογιατζόγλου Δικηγορικό Γραφείο (Newlaw), Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551 501, fax: 2310 261 503 e-mail: [email protected]. Ατομα επικοινωνίας 10.1 Πρόσωπα επικοινωνίας για ερωτήσεις ή σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων σας Για ερωτήσεις σχετικά με τις ιστοσελίδες ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαιώματα προστασίας δεδομένων) μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της «Εταιρείας»: info(at)centropel(dot)com, η οποία λαμβάνεται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. 10.2 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήσεις προστασίας δεδομένων Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, δηλαδή τη Δικηγορική Εταιρεία Τσιλώνη-Βογιατζόγλου (NEWLAW), Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551 501, fax: 2310 261 503, e-mail: [email protected] 10.3 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επόπτη προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή την αρχή του κράτους στο οποίο βρίσκεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Αυτοί οι όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από την ιδιωτική εταιρεία Centropel Single Member P.C., ιδιοκτήτη της CENTROPEL S.M.P.C. εμπορικό σήμα (στο εξής CENTROPEL) με έδρα την οδό Αθανασίου Στρακάλη 1, 503 00, Σιάτιστα Κοζάνης, τηλ.: +30 24650 221 91, ΑΦΜ: 801897539, IRS: Κοζάνης, e-mail: info(dot)centrocompel ασχολείται με το λιανικό εμπόριο γούνας, ο οποίος είναι ο «Ελεγκτής» για την ιστοσελίδα www.centropel.com. Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων ή την άσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματος, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Τσιλώνη-Βογιατζόγλου Δικηγορικό Γραφείο (NEWLAW), Τσιμισκή 10, 546 24 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 551 501, φαξ: 2310 261 503, e-mail: dataprotect@newlaw. gr, που είναι Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της CENTROPEL.